0946 494 191 sales@elitearoma.vn

Trang chủ Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật thanh toán

Cùng với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết mọi thông tin quý khách gửi đến chúng tôi đều được bảo mật một cách cao nhất.

Với việc sử dụng chứng chỉ SSL cho mọi website của chúng tôi, tất cả thông tin thanh toán khách hàng gửi đến đều được mã hóa và mang tính riêng tư, tách rời. Đảm bảo rằng mọi thông tin sẽ không bị rò rỉ cho bên thứ ba.