0946 494 191 sales@elitearoma.vn

Trang chủ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì? 
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký mua hàng trên trang website của chúng tôi. Khi bạn đăng ký mua hàng trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, e-mail (tùy chọn). Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh. 

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn? 
éLite Aroma sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực người dùng mua hàng, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. 

3. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không? 
Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.